Huấn luyện an toàn lao động cho doanh nghiệp Nhật tại KCN TLIP 2

Visatech huấn luyện an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định số 44/2016/NĐ/CP cho các doanh nghiệp Nhật tại KCN TLIP 2 năm 2017.

Các nhóm học viên được lựa chọn, phân nhóm kỹ lưỡng theo quy định tại Thông tư. Học viên được huấn luyện đầy đủ các nội dung quy định. Việc huấn luyện về chính sách, pháp luật, những quy định chung và huấn luyện thực hành các nội dung yêu cầu cho các nhóm như: Nhóm 3, Nhóm 5, Nhóm 6.

Kết thúc khóa huấn luyện, học viên đã hoàn thành phần nội dung huấn luyện về cả lý thuyết và thực hành. Hoàn thành bài kiểm tra trình độ và 100% đạt kết quả theo quy định.

Cuối khóa, học viên được cấp chứng chỉ, chứng nhận, thẻ an toàn, hoặc vào sổ theo dõi theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm liên quan

Từ khoá liên quan:Huan luyen an toan lao dong,Visatech.org,Huan luyen phong chong hoa hoan,Phong chong duoi nuoc,Tu van an toan lao dong,Huan luyen an toan dien