KIỂM ĐỊNH XE NÂNG HÀNG

Quá trình kiểm định xe nâng phụ thuộc vào khâu chuyển bị, phối hợp giữa thợ lái, người quản lý xe nâng. Thời gian thực hiện công việc kiểm định là sau 1 – 2 ngày sau khi tiếp nhận hợp đồng.
Công tác kiểm định là hoạt động kỹ thuật theo một quy trình kiểm định nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng đối với đối tượng kiểm định. Do đó không thể nói chính xác trước thời hạn kiểm định xe nâng hàng được. Vì còn phụ thuộc vào tình trạng hoạt động, mức độ hao mòn, hỏng hóc, hư hại….mà kiểm định viên mới đưa ra quyết định thời hạn kiểm định xe nâng hoặc đề nghị sửa chữa, thay thế…
Chuẩn bị, sắp xếp các hồ sơ liên quan đến xe nâng. Nếu xe nâng đã từng kiểm định, cần phải chuẩn bị hồ sơ kiểm định lần trước. Cần phải phối hợp tốt giữa kiểm định viên với nhân viên quản lý, vận hành xe nâng hàng để thực hiện công việc kiểm định được tốt hơn cũng như cung cấp các chuẩn đoán, thực hiện các vấn đề liên quan trước và sau khi kiểm định

Thời gian cung cấp hồ sơ kiểm định còn tùy thuộc vào thời gian tiến hành khắc phục sữa chữa các hư hỏng, có nguy cơ mất an toàn (nếu có).

Những trường hợp sau cần phải kiểm định thiết bị nâng trước khi sử dụng

  • Sau khi lắp đặt, trước khi đưa vào sử dụng;
  • Sau khi tiến hành cải tạo, sửa chữa lớn;
  • Sau khi thiết bị xẩy ra tai nạn, sự cố nghiêm trọng và đã khắc phục xong;
  • Hết hạn kiểm định hoặc trước thời hạn theo đề nghị của cơ sở quản lý, sử dụng thiết bị;
  • Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.

Tiêu chuẩn áp dụng cho quy trình kiểm định xe nâng

TCVN 4244-2005: Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.
TCVN 4755-1989: Cần trục- Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực.
TCVN 5206-1990: Máy nâng hạ- Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng.
TCVN 5207-1990: Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn chung.
TCVN 5209-1990: Máy nâng hạ – Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện.
TCVN 5179-90: Máy nâng hạ- Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.
***********************************************************
Sản phẩm liên quan

Từ khoá liên quan:Huan luyen an toan lao dong,Visatech.org,Huan luyen phong chong hoa hoan,Phong chong duoi nuoc,Tu van an toan lao dong,Huan luyen an toan dien