GIỚI THIỆU visatech.org | Huan luyen an toan lao dong

GIỚI THIỆU CHUNG

VISATECH (Trung tâm khoa học kỹ thuật An Toàn Việt Nam) là đơn vị cổ phần hóa, chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật an toàn.

Sứ mệnh:

Tầm nhìn:

Lĩnh vực hoạt động:

Mục tiêu:

Các hoạt động của VISATECH bao hàm trên các lĩnh vực:

A. HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

Huấn luyện an toàn lao động theo 4 nhóm đối tượng người sử dụng lao động và người lao động theo Thông tư số 27 của Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội.

NHÓM 1:

- Đối tượng: Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp; người đứng đầu và cấp phó các chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp; người phụ trách công tác hành chính, nhân sự; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;

- Thời gian đào tạo: Tối thiểu 16 tiếng/ lần

- Huấn luyện định kỳ: 2 năm một lần kể từ ngày Chứng nhận huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 1 phải tham dự khóa huấn luyện định kỳ để được cấp đổi Chứng nhận huấn luyện mới tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện.

NHÓM 2:

-Đối tượng:

a) Cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở;

b) Người làm công tác quản lý kiêm phụ trách công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.

- Thời gian huấn luyện: thối thiểu 48 tiếng

- Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng chỉ huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 2 phải  tham dự khóa huấn luyện định kỳ tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện cấp Chứng chỉ huấn luyện.

NHÓM 3:

- Đối tượng: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động

- Thời gian huấn luyện: 30 tiếng/ lần

- Huấn luyện định kỳ: Định kỳ 2 năm một lần kể từ ngày Chứng chỉ huấn luyện có hiệu lực, người thuộc nhóm 3 phải  tham dự khóa huấn luyện định kỳ tại Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện cấp Chứng chỉ huấn luyện.

NHÓM 4:

- Đối tượng: Là công nhân, nhân viên không thuộc 3 nhóm nêu trên (bao gồm cả lao động là người Việt Nam, người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động).

- Thời gian huấn luyện: 16 tiếng/ lần

- Huấn luyện định kỳ: Định kỳ được tổ chức ít nhất mối năm 1 lần.

B. HUẤN LUYỆN VẬN HÀNH VÀ KIỂM ĐỊNH AN TOÀN THIẾT BỊ CÓ YÊU CẦN NGHIÊM NGẶT:

Huấn luyện, đào tạo vận hành các thiết bị công nghiệp, các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo

Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về DANH MỤC CÁC CÔNG VIỆC CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG.

Thông tư số 05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định CÁC LOẠI MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

C. HUẤN LUYỆN CÁC KIẾN THỨC, KỸ NĂNG AN TOÀN TRONG CUỘC SỐNG TRƯỚC NHỮNG NGUY CƠ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH VÀ THẢM HỌA

1. Phòng chống hỏa hoạn

2. Phòng chống tai nạn điện

3. Phòng chống tai nạn đuối nước

4. Phòng chống tai nạn do va đập cơ học

5. Phòng chống các tai nạn giao thông

6. Phòng chống các tai nạn do giông sét

7. Phòng chống ngộ độc

8. Xử trí tình huống khi có động đất hay rung lắc trên các phương tiện

9. Sơ cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn thương tích (đặc biệt là trẻ em)

10. Sơ cấp cứu cho nạn nhân bị bỏng: bỏng hóa chất, bỏng nhiệt,…

11. Phòng chống các chất gây nghiện

12. Phòng chống bị bắt cóc và kỹ năng tự vệ

D. NGHIÊN CỨU VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÁC PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT AN TOÀN TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI ỨNG DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC CẦN YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN: