AN TOÀN TRONG MÔI TRƯỜNG SỐNG visatech.org | Huan luyen an toan lao dong

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) cũng như Quỹ Nhi Đồng LHQ (UNICEF), hàng năm có tới hơn 2.000 trẻ em tử vong mỗi ngày do tai nạn không chủ đích. Góp phần giảm thiểu tai nạn, thương tích trong cộng đồng, Visatech đã huấn luyện cho hơn 7.000.000 bậc cha mẹ và thanh, thiếu niên trên toàn quốc những kỹ năng cần yếu sau đây: